Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 286 (III D 2)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 286 (III D 2)
Datierung:

20.2.1493

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 368 × 250
Folienzahl: ff. II, 277, III'