Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. gr. III D 6

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, Neap. III D 6 (290)
Datierung:

J. 1494

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 358 × 242
Folienzahl: ff. II, 290 (+ 48 a, 71 a, - 52), I'