Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 313 (III D 29)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 313 (III D 29)
Datierung:

15. Jh. 2. H.

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 288 × 215
Folienzahl: ff. III, 222, III'