Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 318 (III D 34)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 318 (III D 34)
Datierung:

14. Jh. 1. Viertel

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 225 × 155
Folienzahl: ff. III, 86, III'