Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Auct. F. 6. 1

Nachweis: Vereinigtes Königreich, Oxford, Bodleian Library, Auct. F. 6. 01 (Misc. 1882)
Datierung:

15. Jh. E. – 16. Jh. A.

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 123 × 83
Folienzahl: ff. II, 325 (- 224 bis 233, + 277a)