Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Auct. T. 3. 20 A–B

Nachweis: Vereinigtes Königreich, Oxford, Bodleian Library, Auct. T. 3. 20 A–B (Misc. 237 A–B)
Datierung:

16. Jh. 2. Viertel

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 320 × 222
Folienzahl: A: ff. 211 (+ 116a)

B: ff, 228