Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Auct. T. 4. 23

Nachweis: Vereinigtes Königreich, Oxford, Bodleian Library, Auct. T. 4. 23 (Misc. 261)
Datierung:

14. Jh. 1. H. (ff. 125191V), 15. Jh. 2. H. (ff. 1V124)

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 217 × 140
Folienzahl: ff. III, 191 (+ 124a)