Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Canon. gr. 7

Nachweis: Vereinigtes Königreich, Oxford, Bodleian Library, Canoniciani graeci, Canon. gr. 007
Datierung:

J. 1488 (f. 140), 15. Jh. E. (ff. 4172)

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 220 × 158
Folienzahl: ff. I, 72, I'