Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Par. gr. 1873

Nachweis: Frankreich, Paris, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 1873
Datierung:

1561 (ff. 1r–76r), 16 Jh. Anfang

Beschreibstoff: Papier
Format: 355 × 260 mm
Folienzahl: ff. II, 2, 110, III'