Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Par. gr. 2064

Nachweis: Frankreich, Paris, Bibliothèque nationale de France, Ancien fonds grec, Par. gr. 2064
Datierung:

11. Jh. (10. Jh. 2. H. (De Gregorio); 9. Jh., Ende / 10. Jh. 1. V. (Bianconi))

Beschreibstoff: Pergament
Format: 220 × 180 mm
Folienzahl: ff. III, 263 (225a), III'