Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. Barb. gr. 086

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. gr. 086
Datierung:

16. Jh.

Beschreibstoff: Papier
Format: 212 × 153 mm
Folienzahl: ff. 428 (+ 82a, 116a, 129a, 161a, 221a, 316a)