Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Ott. gr. 279

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. gr. 279
Datierung:

14./15. Jh.

Beschreibstoff: Papier
Format:
Folienzahl: ff. II, 143, I'