Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Ott. gr. 386

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. gr. 386
Datierung:

15. Jh.

Beschreibstoff: Papier
Format:
Folienzahl: ff. III, 203, I'