Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Vat. Reg. gr. 116

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Reg. gr. 116
Datierung:

14./15. Jh.

Beschreibstoff: Papier
Format: 284 × 220 mm
Folienzahl: ff. I, 393 (60a, 62a, 63b, 70b, 74a, 125b)