Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Vat. gr. 243

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 0243
Datierung:

13./14. Jh.

Beschreibstoff: Papier
Format: 252 × 163 mm
Folienzahl: ff. 1, 338 (+ 103a, 105a, 111a, 117a, 118a)