Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. gr. 256

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 0256
Datierung:

14. Jh., Anfang

Beschreibstoff: Papier
Format:
Folienzahl: