Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Marc. gr. IV.16

Nachweis: Italien, Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. gr. IV.16 (coll. 1330)
Datierung:

Sec. XV med. (ca. 1460–70).

Beschreibstoff: Carta italiana (in quarto); in pergamena i ff. I e I'.
Format: 285 × 210 mm
Folienzahl: VII, 230, I'