Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Marc. gr. IV.17

Nachweis: Italien, Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. gr. IV.17 (coll. 1331)
Datierung:

Sec. XV med. (ca. 1460–70).

Beschreibstoff: Carta italiana (in quarto); in pergamena i ff. I e XI'.
Format: 285 × 210 mm
Folienzahl: V, 116, XI'